Hoàn thành

Ngã Dục Phong Thiên

0đ

0 phiếu

Tác giả: Nhĩ Căn

Nguồn: Mê Truyện

Lượt xem: 5,334

Nếu ta muốn có, thiên không thể không.

Nếu ta muốn không, thiên không được có.

Chỉ hai câu văn án đã đủ lên sự bá đạo của nhân vật chính!