Đang ra
Mạt Thế: Cuộc Sống Hoàn Mỹ - doc tryen online tamhoan.com

Mạt Thế: Cuộc Sống Hoàn Mỹ

7.8đ

4 phiếu

Nguồn: Dạ Huyết Cung

Lượt xem: 1,387

Nếu nói cuộc sống mỹ mãn, chính là mở ra nông trường, hắc gian thương, chém tang thi, đập lưu manh, đánh cực phẩm, lật đổ tường, hủy cơ giáp, tạp ngưu lang, trảm hoa đào, nháo động phòng!

Thật ra đây là câu truyện về cô bé mặt than*Manh Manh vui vẻ cố gắng trải qua mạt thế ~╮(╯▽╰)╭~ ! 

[ mặt không biểu cảm]