Đang ra
Độc Hành Đại Lục - doc tryen online tamhoan.com

Độc Hành Đại Lục

10đ

6 phiếu

Tác giả: SISIMO

Nguồn: Dạ Huyết Cung

Lượt xem: 1,398

Thể loại: Xuyên việt, trùng sinh, tương lai, Kiếm Tam (JX3), toàn tức võng du, báo thù rửa hận, cường cường, ngọt ấm, 1x1, HE.
Tình trạng bản gốc: Hoàn (89 chương chính văn + 14 phiên ngoại).
Couple: Miệng tiện ngạo kiều công (Samo) x Ôn nhu nhân thê thụ (Lộ Dịch).

Nguồn convert: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic

Văn án
Đối với người khác, đây chỉ là trò chơi, còn đối với cậu, đây lại là sinh tồn.

Lưu ý: Đây là đam mỹ, tức thể loại NAM x NAM, ai không có hứng thú xin nhấn BACK, cảm ơn.