Truyện Ma Kiếm Lục thuộc thể loại Tiên Hiệp của tác giả Tàn Nguyệt Bi Mộng | TAMHOAN.COM - Đọc truyện online nhanh nhất - Bản dịch chất lượng nhất

Ma Kiếm Lục

(Chưa có đánh giá)

Tác giả: Tàn Nguyệt Bi Mộng

Nguồn: Sưu tầm

Lượt xem: 2,272

Số chương: 272

Tiên Hiệp

Giới thiệu:

Một đôi thiên nữ - thiên ma, vì khối tình si mà khổ ải luân hồi ba kiếp. Chốn nhân gian, có người chỉ vì mất đi hồng nhan tri kỷ, một đêm đã bạc mái đầu.

Tan mộng mười năm, tâm đầy oán hận, chàng xả thân nhập vào ma đạo...

Gặp lại người xưa, lòng chìm trong mơ, nàng ngu ngơ lạc lối sai tình.

Ái tình chân chính, nhưng đầy đau thương.

Cuộc đời khổ ải, lệ khóc vì ai?

Ruột đứt từng đoạn, mất cả nửa cuộc đời, nhưng ... không oán thù ... không hối hận!

Một thanh ma kiếm, chém đến vạn trượng trời cao, để lại xương khô muôn đống,

Một cỗ ma đao, đánh khắp phù thế trần ai, chém sạch vạn đoạn tình li.

Kiếm chỉ tam giới, vì trời không dung, ta phải nghịch lại trời!

Đao hỏi lục đạo, kiệu hoa phù phiếm, ai cùng ta tranh phong?

Nhìn lại nhân gian, thành kiếm giả thiên đạo, rồi để được gì?

Ân oán tình cừu của thế gian, người si nào hay biết?

Dõi mắt nhìn trời cao... hứng gió mát ... hút cho hết mây gió ấy vào lòng.

Sống, Yêu và Hạnh Phúc, chỉ là sự trải nghiệm!

Nếu không, tại sao Thiên ma lại nhắm mắt quay lưng, gạt bỏ ngoài tay bao nhiêu hồng nhan mỹ nữ trong thiên hạ?

Nếu không, Bàn Cổ khi hết thiên mệnh, sao lại tiến nhập nhân gian làm bách tính bình thường?

Tất cả... tất cả... đều là để trải nghiệm!

Và đọc từng câu chữ hào hùng nhưng đầy đắn đo khúc mắc do tác giả Tàn Nguyệt Bi Mộng viết ra âu cũng là một sự trải nghiệm đầy sinh động nữa vậy.

Hoàn thành

Danh sách chương

Chương 1: Vong Trần Bi Ca, Tiếu Dẫn U Minh Lộ

Chương 2: Tiếu Khán Hồng Trần, Du Thưởng Tây Tử Hồ

Chương 3: Thần Bí A Cửu, Trọng Kim Cầu Danh Hoạch

Chương 4: Tiến Thoái Lưỡng Nan, Bất Biến Ứng Vạn Biến

Chương 5: Dạ Sấm Liễu Phủ, Thập Nhất Hiển Thân Thủ

Chương 6: A Cửu Thiết Chủy, Hí Sái Đại Tài Tử

Chương 7: Long Phụng Trình Tường, Tống Tẩu Tiểu Sát Tinh

Chương 8: Hoàng Đế Mật Chỉ, Bi Tùng Thiên Thượng Lai

Chương 9: Nhất Sự Vô Thành, Thời Quang Tuỳ Lưu Thuỷ

Chương 10: Nhân Gian Tiên Tử, Tây Thục Thần Bí Hành

Chương 11: Nhật Lạc Nguyệt Xuất, Lang Vương Động Ngộ Hiểm

Chương 12: Lang Vương Thần Uy, Thập Nhất Ngật Đại Khuy

Chương 13: Tin Tức Lâu Chủ, Hy Vọng Lại Thất Vọng

Chương 14: Thùy Dữ Tranh Phong, Vị Lai Đích Mê Mang

Chương 15: Thương Thiên Bất Công, Tam Nhân Trình Anh Hùng

Chương 16: Hà VI Chân Tình, Song Lệ Lạc Quân Tiền

Chương 17: Thiên Thốc Chi Âm, Nhân Gian Đích Kỳ Tích

Chương 18: Sinh Tử Ly Biệt, Tối Thâm Huynh Đệ Tình

Chương 19: Đại Nạn Bất Tử, Xảo Đắc Thiên Niên Đan

Chương 20: Băng Hỏa Tiên Ngao, Vấn Quân Hà VI Lai

Chương 21: Bích Ngọc Hoa Chỉ, Phàm Trần Hoa Ngữ Hương

Chương 22: Vô Lại Thư Sinh, Nộ Phát Xung Quan Xứ

Chương 23: Nhất Ba Vị Bình, Kế Tục Hướng Tây Hành

Chương 24: Hồi Thủ Phong Ma, Vọng Quân Thần Môn Hành

Chương 25: Vấn Tầm Y Nhân, Đang Hỏa Lan San Xứ

Chương 26: Tiền Trần Vãng Sự, Nhất Sanh Đích Hạnh Phúc

Chương 27: Giai Nhân Tương Bạn, Tiền Thế Tự Tương Thức

Chương 28: Ngộ Nhập Lang Khẩu, Khúc Chung Hóa Kiếp Nan

Chương 29: Linh Tâm Chi Thảo, Cơ Quái Đích Ma Cô

Chương 30: Thiên Chi Dựng Dục, Tại Vong Phàm Trần Gian

Chương 31: Thất Chủng Hoa Hương, Thủy Tinh Lưu Ly Thảo

Chương 32: Lan San Y Nhân, Thanh Hương Ma Cô Thang

Chương 33: Thiên Niên Chi Chiến, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thức

Chương 34: Song Diện Nhân, Đàm Hoa VI Thùy Hiện

Chương 35: Hoa VI Thùy Khai, Hựu VI Thùy Điêu Tạ

Chương 36: Tiên Tử Phàm Trần, A Cửu Ngộ Tình Địch

Chương 37: Bái Phỏng Thần Môn, Phàm Nhân Phiền Tâm Sự

Chương 38: Kinh Phong U U, Luận Tam Giới Giang Hồ

Chương 39: Đầu Sáp Kê Mao, Dữ Thanh Thiên Bỉ Cao

Chương 40: Chiêu Phong Dẫn Điệp, Phù Hoa Nhân Sanh Mộng

Chương 41: Khu Ma Đại Trận, Phục Ma Tâm Dục Tĩnh

Chương 42: Phong Ma Trừ Quái, Kinh Tẩu Thiên Thượng Nhân

Chương 43: Mộng Nhuyễn Phao Ảnh, Tử Sắc Phát Tùy Phong

Chương 44: Nhân Sinh Khổ Đoản, Ức Mộng Sổ Bách Niên

Chương 45: Tĩnh Dạ Thâm Đàm, Tha Hương Ngộ Cố Nhân

Chương 46: Phật Pháp Vô Biên, Thập Niên Đích Thừa Nặc

Chương 47: Bạt Kiếm Vô Tình, Toái Tinh Khởi Kiếm Thức

Chương 48: Tái Ngộ Sát Thủ, Băng Lãnh Đích Ôn Nhu

Chương 49: Nhất Cá Thuấn Gian, Vĩnh Viễn Hữu Đa Viễn

Chương 50: Bất Ly Bất Khí, Tình Tại Tâm Thâm Xứ

Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện