Hoàn thành
Xin Em Đứng Đắn Một Chút - doc tryen online tamhoan.com

Xin Em Đứng Đắn Một Chút

0đ

0 phiếu

Nguồn: Sưu tầm

Lượt xem: 581

Số chương: 35

"Mặt trời sao lại cao lại xa lại sáng như thế?" Vì chúng ta có mục tiêu. Mục tiêu cao xa và tươi sáng.

"Mặt trăng sao lại có mờ tỏ tròn khuyết?" Bởi vì sự đổi thay cũng rất tốt đẹp.

"Cà phê sao lại thơm đến thế?" Vì cà phê sau khi nếm trải sự khổ đau thì gặp được sữa!

Cà phê gặp được sữa, còn anh đã gặp được cô.