Truyện Sơn Hải Kinh - Các Loại Quái thuộc thể loại Huyền Huyễn của tác giả Đỗ Tuệ | TAMHOAN.COM - Đọc truyện online nhanh nhất - Bản dịch chất lượng nhất

Sơn Hải Kinh - Các Loại Quái

(Chưa có đánh giá)

Tác giả: Đỗ Tuệ

Nguồn: niemlam

Lượt xem: 2,110

Số chương: 56

Huyền Huyễn Kỳ Huyễn Linh Dị

“Sơn Hải Kinh” là cuốn kỳ thời từ thời xa xưa, truyền từ đời

Chiến Quốc và được tổng hợp vào đầu đời nhà Hán, lưu truyền

mãi đến nay, được công nhận là một bộ sách quý báu kỳ lạ. Trong

sách ghi chép về những loại thần linh nhiều đến hơn 450 loại, mỗi

mỗi đều hình dạng quái lạ, thần thông quảng đại. Ghi chép lại uớc

chừng có nhiều đến hơn 40 nước địa phương, 550 tòa núi, khoảng

100 nhân vật lịch sử. Đó là trứ tác được bảo tồn hiện còn tư liệu

thần thoại cổ đại thật tối đa, có thể xem là kho báu của thần thoại

Trung Quốc thời thượng cổ. Toàn bộ sách có 18 quyển, chia làm

hai loại lớn là Sơn Kinh và Hải Kinh, ước có 31‟000 chữ. Nội dung

có phạm vi liên quan rất là rộng rãi, bao hàm các phương diện nội

dung cả địa lý, lịch sử, thực vật, động vật, khoáng sản, y dược, quỷ

thần, tế thờ, bộ lạc thị tộc... Tác giả cuốn sách này theo nguyên đề

cho rằng đó là vua Hạ Vũ, Bá Ích, thực tế thì đây chẳng phải là tác

phẩm của riêng một người hay một thời nào, mà có thể là sáng tác

của nhiều người vô danh. Niên đại của cuốn sách được hình thành

này khoảng trước 4000 năm xưa, chép định trong khoảng thời gian

2000 – 2500 năm trước.

Hoàn thành
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện