Hoàn thành
Sơn Hải Kinh - Các Loại Quái - doc tryen online tamhoan.com

Sơn Hải Kinh - Các Loại Quái

0đ

0 phiếu

Tác giả: Đỗ Tuệ

Nguồn: niemlam

Lượt xem: 873

Số chương: 56

 “Sơn Hải Kinh” là cuốn kỳ thời từ thời xa xưa, truyền từ đời
Chiến Quốc và được tổng hợp vào đầu đời nhà Hán, lưu truyền
mãi đến nay, được công nhận là một bộ sách quý báu kỳ lạ. Trong
sách ghi chép về những loại thần linh nhiều đến hơn 450 loại, mỗi
mỗi đều hình dạng quái lạ, thần thông quảng đại. Ghi chép lại uớc
chừng có nhiều đến hơn 40 nước  địa phương, 550 tòa núi, khoảng
100 nhân vật lịch sử. Đó là trứ tác được bảo tồn hiện còn tư liệu
thần thoại cổ đại thật tối đa, có thể xem là kho báu của thần thoại
Trung Quốc thời thượng cổ. Toàn bộ sách có 18 quyển, chia làm
hai loại lớn là Sơn Kinh và Hải Kinh, ước có 31‟000 chữ. Nội dung
có phạm vi liên quan rất là rộng rãi, bao hàm các phương diện nội
dung cả địa lý, lịch sử, thực vật, động vật, khoáng sản, y dược, quỷ
thần, tế thờ, bộ lạc thị tộc... Tác giả cuốn sách này theo nguyên đề
cho rằng đó là vua Hạ Vũ, Bá Ích, thực tế thì đây chẳng phải là tác
phẩm của riêng một người hay một thời nào, mà có thể là sáng tác
của nhiều người vô danh. Niên đại của cuốn sách được hình thành
này khoảng trước 4000 năm xưa, chép định trong khoảng thời gian
2000 – 2500 năm trước.